Tarjoamme myös tekstien kielentarkastusta. Työn tekee kyseistä kieltä äidinkielenään puhuva erikoisalan koulutuksen saanut kielentarkastaja.

Sinua neuvoo projektipäällikkö.

Partners