Käännös:
• Teknisten tekstien kääntäminen (tekniset käännökset).
• Mainostekstien, markkinointitekstien kääntäminen.
• Kemian alan tekstien kääntäminen.
• Lääketieteellisten tekstien kääntäminen (lääketiedekäännökset).
• Ruoka-aiheisten tekstien kääntäminen.
• Tuote-esittelyjen kääntäminen.
• Pankkialan tekstien kääntäminen.
• Tuoteturvallisuuskorttien kääntäminen.
• Liikealan tekstien kääntäminen.
• Talousalan tekstien kääntäminen.
• Kotisivujen kääntäminen.
• Kääntäminen ääni- tai videonauhalta.
• Tekstitysten kääntäminen.
• Kirjojen kääntäminen.
• Kaunokirjallisuuden kääntäminen.
• Näytelmien ja erilaisten esitysten kääntäminen.

Tekstien kielentarkastus.

Suunnittelu ja taitto (layout).

Partners